Neuvottelu

Neuvonta oleskelulupa- ja kansalaisuusasiassa
186 €/tunti

Neuvonta oleskelulupa- ja kansalaisuusasiassa sisältäen yksinkertaisen asiakirjan laatimisen
248 €

Oleskelulupa toimeksiannot:

Oleskelulupahakemuksen laatiminen ja siihen liittyvä neuvonta
372 €

Jos laadittavana useita samaan asiaan liittyviä hakemuksia
148,80 €/hakemus

Avustaminen ulkomaalaisasian kuulustelussa/tapaamisessa viranomaisessa 3 ensimmäistä tuntia
469 €
3 tunnin ylittäviltä osin 186 €/tunti

Valitusasiat tuntilaskutuksena
186-248 €/tunti

Valitusasian minimilaskutus kuitenkin aina
620 €

Rikos- ja riita-asiat

Neuvonta tuntilaskutuksena
186-248 €/tunti

Vastauksen laatiminen kirjallisessa valmistelussa minimilaskutus
620 €

Avustaminen suullisessa käsittelyssä
186-248 €/tunti

Valitus käräjäoikeuden tuomiosta

Kirjallisen valituksen laatiminen
744 €

Avustaminen suullisessa käsittelyssä
186-248 €/h

Hintoihin lisätään alv.24%, jos asiakkaan kotiopaikkakunta on Suomessa tai Euroopan alueella. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Mikäli asiakas täyttää maksuttoman oikeusavun edellytykset tuntitaksa on 110 €/tunti ja palkkion maksaa Oikeusministeriö. Tuloista riippuen määrätty omavastuuosuus laskutetaan asiakkaalta.

Novolex vastaanottaa toimeksiantoja valtakunnalisesti yksityisiltä ja julkisilta tahoilta.